طراحی ، استاندارد سازی و اجرای اتاق های تمیز ( Clean Room )

اتاق تمیز یک فن آوری جدید است و به کنترل عفونت در بیمارستان ارتباط پیدا می کند ، اما نیاز به یک محیط تمیز برای تولیدات مدرن صنعتی از ملزومات جوامع جدید است . انسان ها و ماشین آلات تولید میلیون ها ذره می کنند و به سادگی در هوا ادامه مطلب…

تعمیر چیلر های اسکرو

متن به زودی به روز رسانی میگردد در کمپرسور اسکرو دو روتور مارپیچ که به طور متناوب گردش می کنند سیال را به محفظه می راند و فشار آن را افزایش می دهد. با گردش روتورها سیال به درون محفظه کشیده شده و در ادامه کار روتور، سیال را به ادامه مطلب…

خدمات مهندسی

1 ) بازدید و سرویس کمپرسورها ، تعمیر کمپرسورها 2 ) اسید شویی کندانسورها و سیستم 3 ) بازدید کارشناسی و رفع عیوب تاسیسات موتورخانه 4 ) سرویس و تعمیر برج خنک کن 5 ) تعمیر چیلرها 6 ) تست فشار ، تست ازت و نشت یابی ، تست حفاظت ادامه مطلب…