همایش هم اندیشی

همایش هم اندیشی دفتر خراسان رضوی کارخانه آذر نسیم با گروه تخصصی و انجمن مکانیک سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی با حضور دکتر جواد جوهری مدیرعامل محترم شرکت تهویه آذر نسیم در تاریخ دوم تیر ماه 1398 در هتل آبان مشهد برگزار گردید.